top of page

Az V. The Fashion Show l POP UP STORE l VIP PARTY rendezvényen való részvétel feltételei
(Házirend)
2024.02.08-11.
Helyszín: Il Bacio di Stile (1065. Budapest, Andrássy út 19.)


Az V. The Fashion Show l POP UP STORE l VIP PARTY – rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja, és annak Házirendjét a vendégek a rendezvényre történtő regisztráció/jegyvásárlás során, valamint a területére való belépéssel elfogadják.


Az esemény az aktuális hivatalos információk szerint kerül kialakításra, de a Szervezők a program és helyszínváltozás jogát fenntartják!

Betartandó szabályok:

• A Rendezvény területére belépni érvényes meghívóval/vásárolt jeggyel lehetséges. A Szervező belépéskor karszalagra cseréli az előre megküldött belépőjegyet. A rendezvény területén az adott bemutatóra csak az arra jogosító karszalaggal lehetséges belépni. A karszalag másra nem ruházható át. Csak a kézen hordott karszalagot tekintjük érvényesnek. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Vendég köteles mindvégig viselni, ezt a Szervezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrizhetik. Ha a vendég karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a Szervező által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli.
• A Rendezvény területén illetéktelenül tartózkodó személyt a Szervező felszólítja, hogy hagyja el a rendezvény helyszínét, aki ennek haladéktalanul nem tesz eleget, azt a Biztonsági szolgálat jogosult kivezetni.
• A Rendezvény területére alkoholt, ételt bevinni tilos.
• Tilos továbbá bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat, kábítószert, pirotechnikai eszközt, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni a Rendezvény területére.
• A Rendezvény helyszínén a vendégek csak a számukra kijelölt területeken tartózkodhatnak.
• A Rendezvény területén található eszközöket, bútorokat mindenki saját felelősségére használhatja. Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, minden egyéb káresemény kapcsán felelősségét kifejezetten kizárja.

• A Rendezvény területéről kiküldhető az, aki:
➢ a Rendezvény területén érvényes belépő/karszalag nélkül tartózkodik
➢ más személyek életét, testi épségét, vagyonát veszélyezteti;
➢ garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít;
➢ a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről.
➢ a szervezők kérései ellenére nem viselkedik együttműködően

• A Vendégek tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Vendégek, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Vendég a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendégek tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezői engedélyben részesülő személyek a Vendégek relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a Vendégről más Vendégek által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, - anélkül, hogy a Vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.
Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
A Vendég jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Vendégeket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendégek az előzőekben leírtakat megszegik.

bottom of page
https://cooltix.hu/event/6593022ab77c1455edf2c38e?fbclid=IwAR0ZIUrS3ev3wEA4NAugmXG-rrS1ocmNQYRcS-Kg-1ShGZbGd-ryNed6Elw